Τοποθεσία: Νομός Έβρου
Create your online business with the latest design trends

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κανονισμοί & Διατάξεις

Επειδή πιστεύουμε ότι η άριστη γνώση της Νομοθεσίας είναι από τα μεγαλύτερα όπλα, εδώ θα γίνεται ανάρτηση Νόμων και Κανονισμών που άπτονται υπηρεσιακών θεμάτων.

Π.Δ. 120 )2008 (A’ 182) Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού.

Π.Δ. 27) 1986 (A’ 11) Άδειες προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης.

Ν. 4472/2017 – Το νέο μισθολόγιο των ένστολων  ( Εγκύκλιος ) Αναλυτικοί πίνακες με μισθούς , κλιμάκια και επιδόματα. 

8000/32/233-α΄ ( ΦΕΚ Β΄ 1302/13.4.2018 ) – Καθορισμός  του ανώτατου ορίου ωρών νυκτερινής απασχόλησης, των δικαιούχων, των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα.

Π.Δ. 75 )16 (ΦΕΚ Α 1381.08.2016) Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας.

Π.Δ. 45) 2008 (A’ 73) Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Π.Δ. 69)19 (ΦΕΚ A’ 10901.07.2019) Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού.

ΝΟΜΟΣ 2622 1998 (A’ 138) Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις.

Π.Δ. 211) 2005 (A’ 254) Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών.

Επικοινωνήστε με την Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Έβρου, για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση.

Επικοινωνία