Τοποθεσία: Νομός Έβρου
Create your online business with the latest design trends

Ενημέρωση για το ΒΟΕΑ

Μετοχικό Ταμείου Στρατού: Ανακοίνωση Γεν. Δντη Μ.Τ.Σ.

 

1. Σας γνωρίζουμε λόγω ύπαρξης δημοσιευμάτων ότι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα παραγραφής των οφειλών του Μ.Τ.Σ. προς τα τέκνα των μετοχομερισματούχων, τα οποία έχουν λάβει προκαταβολή έναντι του ΒΟΕΑ.

2. Το συμπληρωματικό ποσό θα καταβληθεί κανονικά μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4472/2017. Η εν λόγω ρύθμιση αναμένεται να εισαχθεί στην Βουλή των Ελλήνων τον Ιούλιο του 2022.

Αθήνα, 02 Ιουν 2022
–Ο– 
Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ
Ταξχος Αντώνογλου Δημήτριος

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: esyfne.gr

  • Στις 04/07/2022